31 במאי 2020

עדכון לקוחות: הקלות נוספות במסגרת החזרת המשק לשגרה

לאור דעיכת התפרצות נגיף SARS-CoV-2 הגורם למחלת הקורונה, הוסדרו הקלות נוספות במגבלות במסגרת תיקון מס' 15 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 ותיקון מס' 8 לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020, וכן עודכנו הוראות משרד התחבורה בעניין התחבורה הציבורית.

צוות דיני עבודה בעדכון לקוחות הסוקר את ההוראות ואת ההקלות החדשות בעניין הנגיף ואת השפעתם על יחסי העבודה והמעסיקים.

להמשך קריאה

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור