30 בספטמבר 2020

עדכון לקוחות - העברת מידע אישי מישראל לארה"ב: גילוי דעת חדש של הרשות להגנת הפרטיות

ביום 29.9.20 פרסמה הרשות להגנת הפרטיות ("הרשות") גילוי דעת בעניין העברת מידע אישי מישראל לארצות הברית. זאת, על רקע פסק דין של בית המשפט האירופי לצדק (CJEU) מיולי האחרון בעניין Schrems II, במסגרתו פסל בית המשפט את הסדר ה-Privacy Shield – מנגנון מיוחד שגובש בין האיחוד האירופי לארה"ב, אשר היווה עד אז בסיס חוקי נפוץ למדי להעברת מידע אישי מתחומי האיחוד האירופי לארה"ב.
בעדכון לקוחות זה סוקר אסף הראל, שותף המוביל את תחום הסייבר והגנת הפרטיות במשרדנו, את עיקרי עמדת הרשות בנושא וכן את המשמעויות המעשיות הנובעות ממנה.

להמשך קריאה

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור