22 בפברואר 2021

עדכון לקוחות: בית המשפט מחזק את האכיפה האזרחית בתחום איכות הסביבה

עוה"ד הבכיר יחיאל ציפורי סוקר בעדכון לקוחות זה את ההחלטה התקדימית שניתנה בימים אלה במסגרת ת"צ (חיפה) 36568-07-19 עמותת אזרחים למען הסביבה (ע"ר) נ' אלקון מרכז מיחזור (2003) בע"מ, לפיה ניתן לתבוע במסגרת הליך ייצוגי תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לחברי הקבוצה עקב חשיפה מתמשכת לחומרים מזהמים. לטעמו, ניתן לומר כי בהחלטתו, בית המשפט "מחמש" את יכולת האכיפה האזרחית של גורמים פרטיים בתחום איכות הסביבה. מדובר בחשיפה פוטנציאלית ממשית, לצד החשיפה הפלילית והמנהלית, שצריכה ללא ספק להילקח בחשבון על ידי הגורמים הרלוונטיים בתעשייה הישראלית.

להמשך קריאה

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור