30 במרץ 2020

משרדנו ייצג בהצלחה את רכבת ישראל בשני הליכים של בקשות לאישור תובענות כייצוגיות

 

משרדנו ייצג בהצלחה את רכבת ישראל בשני הליכים של בקשות לאישור תובענות כייצוגיות:

– ייצוג בבקשה לאישור תובענה כייצוגית שנייה בנושא החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון ואי-אכיפתו בתחנות הרכבת ורציפיה. הבקשה נדחתה תוך חיוב המבקש בהוצאות ושכ"ט עו"ד.

– ייצוג בבקשה לאישור תובענה כייצוגית בטענה לפיה קיים מטרד ריח בתחנת הרכבת בבני ברק וכי יש לפצות את חברי הקבוצה הנטענת בסך של 45 מיליון ₪. משרדנו ליווה את רכבת ישראל במציאת פיתרון טכנולוגי לשיפור איכות הריח בתחנה. במקביל, לאחר מספר דיונים ניתן פס"ד המאשר את הסתלקות המבקשים מהבקשה.

ייצגו: השותף נועם רונן ביחד עם עוה"ד דניאל בר לב.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור