05 ביולי 2020

משרדנו ייצג את מחזיקי האג"ח של חברת רילייטד, את הנציגות והנאמן במו"מ להסדר לפיו התחייבה בעלת השליטה בחברה ליתן בטחונות לפירעון מלא וסופי של החוב

משרדנו ייצג את מחזיקי האג"ח של חברת Related Commercial Portfolio, Ltd., את הנציגות והנאמן במשא ומתן להסדר לפיו התחייבה בעלת השליטה בחברה ליתן בטחונות לפירעון מלא וסופי של החוב.
ההסדר, אשר אינו כרוך בתספורת, כולל בין היתר הבטחה מצד בעלת השליטה האמריקאית, לרכוש מהחברה שני נכסים בסכום הנדרש לצורך הפירעון, הקדמת פירעון חלק מהחוב, העלאת הריבית על היתרה והפקדת פס"ד מוסכם על מלוא סכום יתרת החוב.

ההסדר ייכנס לתוקף לאחר שיאושר באספות הנושים של מחזיקי האג"ח.

מייצגים: השותפים עופר צור, מאיה צברי ויאיר שילוני ביחד עם עוה"ד עומר רזין.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור