18 בפברואר 2021

משרדנו ייצג את הר טוב תעשייה ונכסים, בהסכם למכירת מחצית מזכויותיה במתחם שליד בית שמש בשטח של כ- 323,380 מ"ר למגה אור החזקות, בסכום של כ- 76,050,000 ₪

משרדנו ייצג את הר טוב תעשייה ונכסים בע"מ, בהסכם למכירת מחצית מזכויותיה במתחם שליד בית שמש בשטח של כ- 323,380 מ"ר למגה אור החזקות בע"מ, בסכום של כ- 76,050,000 ₪, וכן בהסכם שיתוף אשר חתמו הצדדים להקמת מרכז מסחרי משותף במקום.
בד בבד עם שני הסכמים אלו נחתם גם הסכם שכירות לפיו ישכירו הצדדים את שטח המפעל המצוי על המקרקעין לחברה מקבוצת הר טוב, המתפעלת את המפעל. מדובר בעסקת המשך בין הצדדים ביחס לעסקה משותפת שיקימו, כאשר ההסכם הראשון ביניהם נחתם ביום 21.5.20, אשר גם בו ייצגנו את הר טוב.
הר טוב יוצגה ע"י השותף איתי גפן ועוה"ד לי כהן.

 

 

 

לקריאה נוספת בכלכליסט

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור