29 במרץ 2020

מטרייה ליום סגריר – מאמר לבטאון לשכת רואי החשבון על כוחו של ייפוי כוח מתמשך

"ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם להיערך מבעוד מועד להתדרדרות אפשרית במצבו, ולקבוע הסדרים מפורטים בענייניו הרפואיים, הרכושיים או האישיים".

השותפים דניאל פסרמן (רו"ח), ראש תחום מסים ואבירם הנדל במאמר לבטאון רואה החשבון מטרייה ליום סגריר סוקרים את כוחו של ייפוי כוח מתמשך ואת יכולתו של אדם להשתמש באמצעי זה על מנת לקבוע כיצד יטופל רכושו אם לא יוכל לעשות זאת בעצמו.

להמשך קריאה

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור