18 בינואר 2018

עדכון לקוחות- חידוש נוהל גילוי מרצון הכולל שלושה מסלולי דיווח (רגיל, אנונימי ומקוצר).

עו"ד (רו"ח) דניאל פסרמן, ראש תחום מיסים בגורניצקי, ועו"ד (רו"ח) ענבר ברק-בילו במזכר לקוחות לאור חידושו של נוהל גילוי מרצון שפורסם אך לאחרונה. הנוהל כולל שלושה מסלולי דיווח (רגיל, אנונימי ומקוצר) ויהא תקף עד ליום 31.12.2019 כאשר בקשות באמצעות המסלול האנונימי ניתן יהיה להגיש עד ליום 31.12.2018.

החסינות הפלילית תחול על פי הנוהל לא רק על עבירות מס הקבועות בחוקי המס (כמו בנוהל הקודם) אלא גם על עבירות הלבנת הון שמקורן בעבירות מס המדווחות במסגרת הגילוי מרצון.

לקריאה נוספת (אנגלית)

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור