17 בינואר 2018

מזכר מיסים – התייחסותו של בית המשפט המחוזי להשקעות של ישראלים בנדל"ן מחוץ לישראל.

דניאל פסרמן (רו"ח), ראש תחום מיסים, ועו"ד (רו"ח) עופר לוי, במזכר לקוחות בעניין התייחסותו של בית המשפט המחוזי להשקעות של ישראלים בנדל"ן מחוץ לישראל.

לקריאה נוספת (אנגלית)

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור