18 באוגוסט 2019 | ליטיגציית מס

לתקן או להחליף?

הדילמה מוכרת – משהו לא עובד כמו שצריך ומתחילה ההתלבטות: "לתקן או להחליף". אלא שלא תמיד ניתן להתלבט. כאשר מדובר בהודעת ערעור, פועל על פי רוב כלל השש-בש הידוע "נגעת – נסעת". מרגע שהוגש כתב הערעור לבית המשפט כבר לא ניתן להחליפו, וכל שניתן לעשות הוא לבקש רשות לתקן את כתב הטענות שהוגש.

רשם בית המשפט העליון, כב' השופט גולדשטיין, נקלע בשבוע שעבר לדילמה המתוארת, ובהחלטתו הקצרצרה קבע כי "לפני בקשה שהוכתרה כבקשה לתיקון הודעת הערעור, אך מדובר למעשה בבקשה להחלפת הודעת הערעור המקורית". בהסתמך על פסיקה קודמת הוסיף הרשם שהתקנה מכוחה רשאי בית המשפט להורות על תיקון כתב ערעור נועדה לאפשר תיקון נקודתי, אך לא החלפת כתב הערעור המקורי בכתב ערעור מתוקן ומשופר. "בהתחשב בכך שאין המדובר בבקשה לתיקון ממוקד של הודעת הערעור כי אם בהגשת הודעת ערעור אשר שונה משמעותית מזו שהוגשה במקור" נדחתה הבקשה.

יתהה הקורא כיצד אירע שהנישום נדרש לשינוי כה משמעותי בהודעת ערעורו עד כדי החלפתה? בית המשפט חושף בהחלטתו שלאחר הגשת הודעת הערעור המקורית החליף הנישום את עורך הדין. האחרון לא היה שבע רצון מהודעת הערעור שערך קודמו, ומכאן הבקשה.

אז מה המסקנה – ניתן בקלות יחסית להחליף עורך דין. להחליף הודעת ערעור הרבה יותר מורכב…

(להרחבה ראו: ע"א 2282/19 ג', מוחמד סלהב נ' פקיד שומה ירושלים (פורסם ביום 11.8.2019)).

צוות הכותבים של בלוג ליטיגציית המס: השותפים דניאל פסרמן (רו"ח), ראש תחום מיסים במשרדנו, ושלמה אביעד זידר.

אין באמור לעיל כדי להחליף ייעוץ משפטי מלא וספציפי.

הדברים האמורים נכונים למועד פרסומם.

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור