30 במרץ 2020

לעצור את מחוגי הזמן

כשאליס העייפה מבקשת ממלך ארץ הפלאות להאט מעט ממרוצתו כדי להסדיר את נשימתה היא מתחננת:
"?Would you be good enough to stop a minute" והמלך משיב לה: "I'm good enough, only I'm not strong enough. You see a minute goes by so fearfully quick. You might as well try to stop a Bandersnatch". השלטון, גם כשברצונו להיטיב עם נתיניו, אינו מסוגל "לעצור ת'זמן" סבור המלך. אלא שבתקופת חירום הרשות המבצעת חזקה דיה לעצור את מרוצת השעון.

במסגרת הכרזתו של שר המשפטים על תחולת תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד) התשנ"א-1991, עד ליום 16 באפריל 2020, נעצר "מניין הימים" לביצוע פעולה משפטית שהמועד לה נקבע בחקיקה. לתקנות אלו נוספו לאחרונה גם תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"פ-2020. אלו משלימות כביכול את עצירת מחוגי השעון בכל הקשור להליכי מס בטרם נכנסו בשערי בית המשפט.

אלא שעיון בתקנות מגלה כי לצד הארכה נקודתית של המועדים הקבועים בחוק להגשת עררים והשגות מטעמם של הנישומים, הקפאת מרוץ הזמנים נועדה להאריך לפקיד השומה את המועד לאשר כי עסקה בינלאומית בין צדדים קשורים נעשתה בהתאם למחיר השוק; להאריך לפקיד השומה את המועד לאשר תוכנית הקצאת מניות באמצעות נאמן; להאריך לפקיד השומה את המועד לאשר תכנית מיזוג או להודיע על שלילת הטבות במיזוג; להאריך לפקיד השומה את המועד לגביית חוב בגדרי סעיף 119 לפקודה;  להאריך לפקיד השומה את מועדי התיישנות ההשגה ואת תקופת סמכותו לעיין ולתקן את השומה מכח סעיף 147 לפקודה; להאריך לפקיד השומה את המועד לערוך שומת ניכויים, ועוד כיוצ"ב לעניין מע"מ מסמ"ק ומכס.

ומה אין בתקנות? התקנות אינן קוטעות את מניין הימים למועדי דיווח על מכירה לפי חלק ה' לפקודה ולפי חוק מיסוי מקרקעין, ועל הנישומים לדווח "כרגיל" באמצעות כרטיס חכם ובהתחברות מרחוק. בנוסף, ספק גם אם התקנות מקפיאות מועדים שכבר הוארכו ע"י פקיד השומה, כך שאינן תלויות עוד ב"מניין ימים" הקבוע בחקיקה. יזהרו הנישומים לוודא היטב היכן נעצרו מחוגי השעות והיכן ממשיכים הם במרוצתם. מן הראוי שמועדים נוספים או אפילו כל המועדים החלים על הנישומים יידחו בהתאם.

במסיבת התה המטורפת תמהה אליס על שעונו של הכובען – שעון משונה מראה ימים ולא שעות. "לו הכרת את הזמן כמוני, אמר הכובען, לא היית מדברת על לבזבז אותו, הוא לא אחד שמתבזבז! אני לא יודעת למה אתה מתכוון, אמרה אליס. ודאי שלא! אמר הכובען, מנער את ראשו בבוז. אני מתערב שלא דיברת עם הזמן אפילו פעם אחת! אולי לא, ענתה אליס בזהירות, אבל אני יודעת איך לנצל אותו. זהו! זה מסביר הכל, אמר הכובען הוא לא סובל שמנצלים אותו. ובכן, לו ידעת לשמור איתו על יחסים טובים, היה עושה בשעון כמעט כל מה שהיית מבקשת ממנו". מהתקנות החדשות עולה שיחסיו של פקיד השומה עם הזמן טובים מאלו של הנישומים…

אין באמור לעיל כדי להחליף ייעוץ משפטי מלא וספציפי.

הדברים האמורים נכונים למועד פרסומם.

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור