03 באוגוסט 2020

לא בכל מחיר – כשגביית מס מתנגשת עם הזכות לפרטיות

"אין עוררין שמלחמתה של רשות המיסים בהון השחור, בוודאי בתקופת שבר כלכלי כמו זו שאני נתונים בה כעת. ועדיין, פגיעה בזכות יסוד כה חשובה כמו הזכות לפרטיות, צריכה להיעשות במשורה ובאופן מידתי."

השותף דניאל פסרמן (רו"ח), ראש תחום מסים, יחד עם עוה"ד הבכיר יחיאל ציפורי במאמר דיעה בביטאון של לשכת עוה"ד "לא בכל מחיר – כשגביית מס מתנגשת עם הזכות לפרטיות", סוקרים את קידומה המחודש של הצעת חוק "העמקת גביית המיסים והגברת האכיפה )אמצעים לאכיפת תשלום מסים)" שנזנחה בשנת 2016 ולפיה יועבר מידע באופן אוטומטי ושוטף לרשות המיסים אודות כל חשבון פיננסי המוגדר כחשבון עסקי.

להמשך קריאה באתר לשכת עורכי הדין בישראל

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור