11 בנובמבר 2015

ייצוג החתמים, בראשות פייפר ג'פריי, בהנפקה לציבור של VBL, בנאסד"ק בהיקף של 15 מיליון דולרים.

גורניצקי ייצגו את החתמים, בראשות פייפר ג'פריי, בהנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציות של חברת וסקולר ביוג'ניקס בע"מ (הפועלת בשםVBL Therapeutics) בהיקף של 15 מיליון דולר ארה"ב בנאסד"ק. VBL Therapeutics היא חברת תרופות בשלב הקליני המתמקדת במחקר ופיתוח ומסחור של טיפולים בתחום הסרטן.

פייפר ג'פריי שימש כחתם מוביל, ו-JMP Securities,Roth Capital ו-LifeSci Capital שימשו כחתמים משניים.

את החתמים ייצגו חיים פרידלנד (שותף), ארי פריד ( שותף) ויואב מר.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור