02 בינואר 2020 | ליטיגציית מס

חתול ג'ינג'י והעיתון של מחר

בפרקי "מהדורה מוקדמת" מניח חתול ג'ינג'י את "העיתון של מחר" בפתח ביתו של גארי הובסון, גיבור הסדרה. גארי, היודע את העתיד לקרות, מנסה למנוע את הפורענויות המתרגשות לבוא לעולם; ולאחר שהוא מצליח לשנות את מהלך הדברים, מתעדכנות גם הכותרות שיופיעו למחרת בעיתון.

הרשימה החדשה של העמדות החייבות בדיווח שפורסמה השבוע, לא הונחה לפתחנו באמצעות חתול ג'ינג'י, אך היא עוסקת בכותרות העיתונים של מחר. בניגוד למוספי סוף שנת הכספים הסוקרים בשלהי דצמבר את כותרות השנה שחלפה בתחום המס; רשימת העמדות החייבות בדיווח מסמנת את "סוגיות המס החמות" המצויות בימים אלו במחלוקת מול נישומים – מחלוקות ש"יעשו את הכותרות" במהלך השנה הקרובה. חלק מהמחלוקות נדונות במסגרת הליכים שומתיים; חלקן מתבררות בערכאות הדיוניות; וחלקן ממתינות להכרעת בית המשפט העליון.

את חקיקת סעיף 131ה בפקודה שמכוחו מפרסמת רשות המסים את רשימת העמדות, הסביר מנהל הרשות דאז בוועדת הכספים: "יש מקרים שנוקטים בפוזיציות שחיסכון המס שם הוא גדול בצורה משמעותית, שאותם נרצה לחשוף או שיהיה דיווח עליהם… זאת אומרת, גם רואה חשבון או יועץ מס שלקח פוזיציה מאוד משמעותית, בלי קשר לחוות דעת כתובה או לא כתובה, יצטרך לדווח על הפוזיציה הזאת".

במסגרת ניצול סמכות זו, הרשות אינה מסתפקת בגילוי עמדתה בדבר פרשנות ויישום הוראות הפקודה (כפי שהיא נוהגת בחוזרים המקצועיים, בהחלטות מיסוי ובהוראות הביצוע) לשם קידום הוודאות, אלא שהיא מוסיפה ומחייבת את צבור הנישומים לדווח על הפוזיציה בה נקטו. חובת הדיווח הנזכרת עלולה לגרור סנקציות שונות כשלעצמה, גם שעה שבתי המשפט יאמצו את עמדת הנישומים לגופה.

במסגרת פרסום רשימת העמדות מבקשת רשות המסים לאותת לבתי המשפט ולצבור הנישומים שגישתם מהווה בראיית הרשות התנהלות שאינה לגיטימית, אשר תיבחן "בשבע עיניים". האמנם יוותרו על כנן עמדות אלו גם לאחר שבית המשפט יאמר את דברו, או שממש כמו גארי נצליח לשנות את כותרות העיתון של מחר? ימים ושופטים יגידו.

לו רק היה לנישומים חתול ג'ינג'י…

אין באמור לעיל כדי להחליף ייעוץ משפטי מלא וספציפי.

הדברים האמורים נכונים למועד פרסומם.

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור