13 באוקטובר 2020

"ושונא מתנות יחיה" | Step Journal

"ושונא מתנות יחיה" (משלי טו, כז)

השותפים דניאל פסרמן (רו"ח), ראש תחום מסים ויועד כוכבי במאמר ב- Step Journal אודות פסק דין תקדימי של ועדת הערר לענייני מיסוי מקרקעין בתל אביב שקבע שהקניית נדל"ן ישראלי ללא תמורה לנאמנות אינה אירוע מס (בניגוד לעמדת רשות המיסים, שערערה לבית המשפט העליון).

לקריאה לחצו כאן (באנגלית)

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור