03 במרץ 2019

הושלמה עסקת מימון לרכישת מניות השליטה בבנק מזרחי על ידי לין אחזקות (חברה קשורה של איל עופר).

גורניצקי ייצגו את ל.י.ן (אחזקות) בע"מ, חברה קשורה של מר איל עופר, בעסקת מימון מורכבת בהיקף של 650 מיליוני ש"ח בקשר עם רכישת מניות השליטה בבנק מזרחי במסגרת עסקת ההיפרדות בקבוצת עופר. עסקת המימון היתה כרוכה בהיבטים רגולטוריים מורכבים, ובכלל כך, קבלת היתר שעבוד מיוחד מבנק ישראל לצורך החזקת מניות בנק מזרחי כבטוחה להבטחת ההלוואה.

החברה יוצגה ע"י השותף אורי הלר, יחד עם עוה"ד קורל לשץ.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור