03 במרץ 2019

הושלמה עסקת ההפרדה בין ההשקעות הריאליות לבין ההשקעות הפיננסיות של קבוצת עופר.

גורניצקי ליוו את קבוצת עופר בהשלמת עסקת ההיפרדות בין ההשקעות הריאליות לבין ההשקעות הפיננסיות של הקבוצה על רקע הוראות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות. במסגרת עסקת ההיפרדות ל.י.ן. (אחזקות) בע"מ, חברה קשורה של מר איל עופר, רכשה את כל מניות בנק מזרחי שהוחזקו בידי קבוצת עופר (כ-22.37% מהון המניות של הבנק), ומכרה לגב' ליאורה עופר, באמצעות חברה בבעלותה המלאה, את כל מניות עופר השקעות שהוחזקו על ידה (33.33% מהון המניות של עופר השקעות).

החל ממועד השלמת העסקה, הגב' ליאורה עופר (באמצעות חברה בשליטתה המלאה) מחזיקה בשליטה בתאגידים הריאליים המשמעותיים של קבוצת עופר (עופר השקעות ומליסרון), ואילו ל.י.ן. (אחזקות) מחזיקה בשליטה בגוף הפיננסי המשמעותי שהוחזק על ידי קבוצת עופר (בנק מזרחי). עסקת ההיפרדות נוגעת לנכסים בשווי מיליארדי ש"ח והושלמה לאחר שהתקבל תיקון להיתר מבנק ישראל המאפשר למר איל עופר להחזיק את מניות השליטה בבנק מזרחי.

ייצגו בהסכם ההיפרדות: פנחס רובין (ראש הפירמה), אורי הלר (שותף), קורל לשץ (עו"ד) ותומר בסון (עו"ד);
ייצגו מול בנק ישראל: צבי אפרת (יועץ בכיר), אורי הלר (שותף) ושרון זיתוני (עו"ד).

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור