10 בינואר 2017

הגברת האכיפה כלפי עבירת מתן שוחד לעובד ציבור זר.

עדכון לקוחות המציג מקצת מן ההתפתחויות האחרונות בקשר עם אכיפת עבירת מתן השוחד לעובד ציבור זר, ומספר צעדים שעשויים לצמצם את החשיפה המשפטית בתחום זה.

לקריאה נוספת

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור