28 באוגוסט 2016

גורניצקי מייצגים את בנק הפועלים ומנורה מבטחים בעסקה סינדיקציה

גורניצקי ייצגו בהצלחה את בנק הפועלים וקבוצת מנורה מבטחים בעסקת ליווי ומימון במסגרת סינדיקציה של פרוייקט נדל"ן אשר עתיד לכלול מרכז מסחרי גדול במתחם "אגרובנק" בחדרה. המימון נועד לשם ליווי הקמתו ובנייתו של מרכז מסחרי במתחם "אגרובנק" בחדרה. עסקת המימון כוללת חבילת בטוחות נרחבת והסכם מימון מורכב המסדיר, בין היתר, את ליווי הפרויקט על ידי הסינדיקציה ואת מערכת היחסים בין המממנים.

בנק הפועלים והמממנים בסינדיקציה יוצגו על-ידי אלי אליה (שותף), ליאור רלוי (שותף), ענבל בדנר, אריאל זאבי ומורן בן-משה.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור