16 במרץ 2016

גורניצקי מייצגים את אסם השקעות בע"מ בעסקת “מיזוג משולש הופכי”

משרד גורניצקי ייצג את אסם השקעות בע"מ בדחיית בקשה דחופה של אחד מבעלי המניות באסם למתן סעד זמני שמטרתו לדחות את מועד כינוס האסיפה הכללית של בעלי מניותיה של אסם, שנקבעה ליום 17.3.2016, ואשר על סדר יומה אישור עסקת מיזוג על דרך של מיזוג משולש הופכי בין אסם לנסטלה, במסגרתה יירכשו על ידי נסטלה אחזקות הציבור באסם ואסם תהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של נסטלה.

את הייצוג הובילו עו"ד נועם רונן (שותף) ועו"ד תום אלקלעי

לקריאה נוספת בעניין ייצוג אסם השקעות בע"מ בעסקת “מיזוג משולש הופכי”

 

לקריאה נוספת בגלובס

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור