16 ביולי 2018

גורניצקי מייצגים בעלת מניות בחברת "מעין שירותי מכס", מהחברות הגדולות והוותיקות בישראל בתחום עמילות המכס והשילוח הבינלאומי, במסגרת סכסוך בעלי מניות.

גורניצקי מייצגים בעלת מניות בחברת "מעין שירותי מכס", מהחברות הגדולות והוותיקות בישראל בתחום עמילות המכס והשילוח הבינלאומי, במסגרת סכסוך בעלי מניות.

גורניצקי מייצגים בעלת מניות בחברת "מעין שירותי מכס", מהחברות הגדולות והוותיקות בישראל בתחום עמילות המכס והשילוח הבינלאומי, וכן בחברת הבת "מעיין אוברסיז", אשר שווין יחד מוערך בלמעלה מ-40 מיליון ש"ח, במסגרת סכסוך בעלי מניות בגדרו פועל משרדנו לבלום את נסיונו של בעל המניות הנוסף בחברה להשתלט עליה, תוך קיפוחה של בעלת המניות והדרתה מזכויותיה בקבוצה כולה. משרדנו הגיש בקשה דחופה למתן סעדים זמניים במסגרתה התבקש בית המשפט, בין היתר, ליתן צו מניעה זמני האוסר על בעל המניות מלבצע כל דיספוזיציה בנכסי החברה, להורות על בטלותה של עסקת בעלי עניין אשר לא קיבלה את האישורים המחייבים בדין וכן להורות על מינויה של בעלת המניות כדירקטורית בחברה ובחברת הבת.

בעלת המניות יוצגה ע"י השותפה אורלי טננבאום, יחד עם עוה"ד קרין שני ודניאל פדלון.

 

 

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור