20 ביוני 2018

גורניצקי מייצגים את EPD Solutions Ltd ברכישתה על ידי פיליפס.

גורניצקי מייצגים את EPD Solutions Ltd ברכישתה על ידי פיליפס. EPD מפתחת מערכות הדמיה וניווט לבביות, המיועדות לפשט את תהליך הניווט והטיפול, לבצע הערכה מידית של תוצאות הטיפול ולהביא לייעול ההליך הטיפולי.
פיליפס רכשה את EPD בתמורה לסכום של 250 מיליון יורו במזומן, וסכומים נוספים של עד כ- 210 מיליון יורו בתשלומים מותנים עתידיים.

EPD Solutions Ltd יוצגה על ידי השותפים דניאל מרכוס ואבנר פינקלשטיין, יחד עם עוה"ד דניאל סקאלד, יואב מר ונועה שוייצר עמר.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור