30 באוקטובר 2019

גורניצקי מייצגים את חב' האנרגיה פז בעתירה לבג"צ כנגד נמל אשדוד ואח' להשבה וביטול של דמי תשתית בהיקף בלתי סביר של עשרות מיליוני שקלים.

גורניצקי מייצגים את חב' האנרגיה פז בעתירה לבג"צ כנגד נמל אשדוד ואחרים להשבה וביטול של דמי תשתית בהיקף בלתי סביר של עשרות מיליוני שקלים.

העתירה לבג"ץ הוגשה כנגד משרד התחבורה, משרד האוצר, חנ"י וחב' נמל אשדוד.

בעתירה מבקשת פז לבטל את תשלום סכומי העתק אותם היא משלמת לנמל אשדוד עבור מתן האפשרות להוליך דלקים באמצעות צינור תת ימי הממוקם בחלקו בשטח הנמל.

המדובר בסיטואציה אבסורדית בה פז משלמת לנמל אשדוד דמי תשתית מכוח צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי נמל), תש"ע-2010, בהיקף בלתי סביר ובלתי מידתי המגיע לסך של עשרות מיליוני שקלים לנמל.

על אף העובדה כי הנמל לא נותן לפז שירות כלשהו, אלא רק מאפשר להעביר את הצינור בשטחו, מחושבים דמי התשתית לנמל לפי כמות הדלקים העוברים בצינור.

המדובר בסכומים העולים על עלות כל השירותים שמעניק הנמל לכל המשתמשים בו יחדיו בשנה אחת.

במסגרת העתירה מבקשת פז לבטל את תשלום דמי התשתית, ולחילופין לשנותם ולערוך התחשבנות בקשר לגביית דמי תשתית ששולמו עד כה.

חב' האנרגיה פז מיוצגת ע"י השותפים עופר צור ודניאל לסרי, יחד עם עוה"ד נירן דור.

 

להמשך קריאה באתר כלכליסט

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור