05 באפריל 2017

גורניצקי מייצגים את חברת הסלולר גולן טלקום אשר נרכשה בידי חברת אלקטרה מוצרי צריכה תמורת 350 מיליון שקל

לאחר שהתקבלו כל האישורים הרגולטורים הדרושים, הושלמה רכישת גולן טלקום בידי אלקטרה מוצרי צריכה תמורת 350 מיליון שקל. העסקה נחתמה בתחילת ינואר 2017 ועתה בסיום בדיקת הנאותות וקבלת כל האישורים הרגולטוריים, הושלמה העסקה והשליטה בגולן עברה לידי אלקטרה מוצרי צריכה.
 
חברת גולן טלקום ובעלי מניותיה יוצגו ע"י חיים פרידלנד (שותף), ליאור פורת (שותף) ואבנר פינקלשטיין (שותף) ואבי מיר, אסף אבטובי ונעה שוייצר.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור