10 בדצמבר 2017

גורניצקי מייצגים את בז"ן, כי"ל ו- OPC בהסכם ענק לרכישת גז.

גורניצקי ייצגו את החברות בז"ן, כי"ל ו-OPC בהסכם בשווי 5.7 מיליארד דולר לרכישת גז טבעי מחברת אנרגי'אן, בעלת החזקות במאגרים כריש ותנין. בכך הבטיחה אנרג'יאן, את כמות המטרה המינימלית הנדרשת לצורך פיתוח המאגרים. על פי הערכת אנרג'יאן הגז ייחל לזרום מהמאגרים במהלך שנת 2020.
החברות יוצגו על ידי השותף ג'ק סמית יחד עם עו"ד אמיר צמח.

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור