14 בנובמבר 2019

גורניצקי מייצגים את אמות השקעות בע"מ ואת נכסי אריאל – אמות אטריום ניהול בע"מ בתביעות שהוגשו נגד חברת סינגולריטים בע"מ.

משרדנו מייצג את אמות השקעות בע"מ ואת נכסי אריאל – אמות אטריום ניהול בע"מ בתביעות שהוגשו נגד חברת סינגולריטים בע"מ, המצויה בבעלותו של משה חוגג, ונגד חברה קשורה נוספת (אליינמנט מדיה בע"מ) בתביעה לתשלום סך כולל של כ-7 מיליון ש"ח, בגין אי תשלום דמי שכירות, דמי ניהול, דמי חניה ותשלומים נלווים נוספים עבור השטחים אותם שוכרות החברות הנתבעות במגדל אמות אטריום היוקרתי.

 סינגולריטים ואליינמנט מדיה שוכרות מזה כמה שנים אלפי מ״ר במגדל אמות אטריום שבבעלות חברת אמות השקעות, ועל פי חוזי השכירות, החברות מחויבות לשלם תשלומים שונים בגין השכירות, אלא שבפועל, מזה מס' חודשים, לא שולמו לחברת אמות השקעות ולחב' הניהול, החיובים הכספיים האמורים כפי שמתחייב עפ"י החוזים.

הפיגורים בתשלום החיובים האמורים הובילו לצבירת חוב דרמטי בגובה של כ-7 מיליון ש"ח, אותו נמנעות הנתבעות מלשלם הגם שהופנו אליהן דרישות חוזרות ונשנות להסדרתו.

 אמות השקעות ונכסי אריאל מיוצגות ע״י השותפה אורלי טננבאום ביחד עם עוה״ד הילה בן שבת.

להמשך קריאה בכלכליסט

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור