29 בינואר 2019

גורניצקי ייצגו נושאי משרה זרים בחברה ציבורית אמריקאית בשתי תביעות נפרדות שהוגשו נגדם באופן אישי בבית הדין לעבודה.

גורניצקי ייצגו נושאי משרה זרים בחברה ציבורית אמריקאית בשתי תביעות נפרדות שהוגשו נגדם באופן אישי בבית הדין לעבודה.

בתום הליך ארוך בו התבקשו היתרי המצאה מחוץ לתחום כנגד נושאי המשרה, אשר כלל גם חקירות נגדיות והגשת סיכומים, דחה בית הדין האזורי לעבודה את הבקשות למתן היתר המצאה וקיבל את עמדת נושאי המשרה לפיה, בהעדר יחסי עובד-מעביד, לא ניתן להגיש כנגדם תביעה בבית הדין לעבודה, כל שכן בעילות תביעה מתחום דיני הנזיקין ודיני החברות, תוך חיוב התובעים בהוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין.

נושאי המשרה יוצגו ע"י השותף נועם רונן, יחד עם עוה"ד דניאל בר לב.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור