20 ביוני 2018

גורניצקי ייצגו בהצלחה את חברת אחים עופר נכסים (1957) בע"מ מול עיריית חיפה כנגד דרישות תשלום עבור היטלי סלילה שהוציאה עיריית חיפה בסכום של למעלה ממיליון ש"ח עד לביטולן המוחלט.

גורניצקי ייצגו בהצלחה את חברת אחים עופר נכסים (1957) בע"מ מול עיריית חיפה כנגד דרישות תשלום עבור היטלי סלילה שהוציאה עיריית חיפה בסכום של למעלה ממיליון ₪ עד לביטולן המוחלט.

בנוסף, טיפל המשרד גם בדרישת ארנונה מוגדלת שהוציאה עיריית חיפה לאותו נכס, ולאחר הליך של השגה וערר בוטלה גם הגדלה זו.

החברה יוצגה ע"י עוה"ד הבכירה שרית נעמן שאג..

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור