07 בינואר 2019

גורניצקי ייצגו את שיכון ובינוי במאבק השליטה המתנהל בין בעלי המניות בחברת הנדל"ן ADO.

גורניצקי ייצגו את שיכון ובינוי במאבק השליטה המתנהל בין בעלי המניות בחברת הנדל"ן ADO, בין קבוצת בעלי המניות בראשות שיכון ובינוי לבין קבוצת לפידות בבעלות יעקב לוקסנבורג.

המאבק התנהל בשני הליכים משפטיים נפרדים בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו. לפידות עתרה למחיקת שני ההליכים ללא צו הוצאות. בית המשפט הורה כי יש לדחות (ולא למחוק) את שני ההליכים, ללא הוצאות.

את שיכון ובינוי מלווים במהלך השותפים איתי גפן ושרון ורקר-שגיא. ייצגו בבית המשפט, השותף נועם רונן, יחד עם עוה"ד נגה חרובי, דניאל בר לב וקרין שני.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור