20 ביוני 2018

גורניצקי ייצגו את שיכון ובינוי בהנפקה פרטית של אגרות חוב בהיקף של כ-500 מיליון ש"ח.

גורניצקי ייצגו את שיכון ובינוי בע"מ בהנפקה פרטית של אגרות חוב לגופים מוסדיים בהיקף כולל של כ-500 מיליון ש"ח, בדרך של הרחבת סדרה.

שיכון ובינוי בע"מ יוצגה ע"י השותפה שרון ורקר-שגיא.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור