05 באוקטובר 2016

גורניצקי ייצגו את מנורה מבטחים החזקות בע"מ בהנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב לציבור.

גורניצקי ייצגו את מנורה מבטחים החזקות בע"מ, אחת מחמשת קבוצות הביטוח והפיננסיים הגדולות בישראל, בהנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב לציבור, בהיקף כולל של כ- 230 מיליון ש"ח.

את מנורה מבטחים מבטחים החזקות בע"מ ייצגו שרון ורקר-שגיא (שותפה) ואורי הלר

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור