21 במרץ 2018

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף של כ-188 מיליון ₪.

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ, חברת נדל"ן מובילה בישראל בתחום הקניונים ומרכזי המסחר, בהנפקת אגרות חוב לציבור בהיקף כולל של כ- 188 מיליון ש"ח. אגרות החוב נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

מליסרון בע"מ יוצגה על ידי שרון ורקר-שגיא (שותפה), ענבל זכאי-חורב (עו"ד בכירה) ושרון שטראוס (עו"ד).

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור