27 בנובמבר 2019

גורניצקי ייצגו את התאחדות המלונות טבריה ומלונות פתאל בע"מ בעתירה מנהלית אשר הוגשה נגד עיריית טבריה

גורניצקי ייצגו את התאחדות המלונות טבריה ומלונות פתאל בע"מ בעתירה מנהלית אשר הוגשה נגד עיריית טבריה לביטול החלטת העירייה לחייב את בעלי העסקים בעיר, לשאת בעצמם בעלות פינוי פסולת מעבר לפסולת הבסיסית ולדרוש מהם פינוי עצמי של כל הפסולת שמייצרים תוך מתן זיכוי על חשבון הארנונה.

ביהמ"ש המחוזי בנצרת קבע כי העיריה פעלה בחוסר סמכות ולא לפי חוק וקיבל הטענה כי פינוי האשפה הינו אחד השירותים החיוניים והבסיסיים שרשות מקומית מחויבת לספק לתושביה ולעסקים אשר בתחומה, וזאת בתמורה לתשלומי הארנונה אותה גובה הרשות, כאשר שירות זה כבר נכלל במחיר הארנונה שבתי עסק, לרבות בתי המלון, משלמים.

מדובר בפסק דין חשוב ומשמעותי, המונע מהרשות המקומית לפעול בחוסר סמכות בכל הקשור לגביית מיסים ולקצר תהליכים באמצעות העמקת הגבייה מבעלי העסקים כדי לכסות גירעונות, מבלי שניתנה לכך סמכות בחוק כלשהוא.

מלונות פתאל והתאחדות המלונות טבריה יוצגו ע"י השותף יצחק לזר ביחד עם עוה"ד טל סלע.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור