20 בנובמבר 2018

משרדנו מייצג את התאחדות המלונות בישראל בפנייתה לרשות המיסים בדרישה לגבות ולאכוף תשלום מס כחוק מהשכרת דירות לטווח קצר באמצעות Airbnb.

גורניצקי ייצגו את התאחדות המלונות בישראל בפנייתה לרשות המיסים בדרישה לגבות ולאכוף תשלום מס כחוק מהשכרת דירות לטווח קצר באמצעות Airbnb.

בפנייה לרשות נטען כי מצב הדברים הנוכחי בתחום דירות הנופש מעודד העלמת מס, מביא לתחרות לא הוגנת בענף ומפלה לרעה את בתי המלון שעומדים בכללים מחמירים במישור המיסויי. במסגרת אלו הוצעו לרשות מספר חלופות להסדרת הנושא.

התאחדות המלונות בישראל מיוצגת ע"י כפיר ידגר, שותף מנהל, יחד עם עוה"ד רעות אושעיה.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור