06 בדצמבר 2018

גורניצקי ייצגו את החברות China Railway Tunnel Group CO., Ltd ו-China Railway Electrification Engineering Group Co., Ltd בעתירה מנהלית

גורניצקי ייצגו את החברות China Railway Tunnel Group CO., Ltd ו-China Railway Electrification Engineering Group Co., Ltd בעתירה מנהלית אשר הוגשה כנגד זכייתן במכרז בהיקף של כשני מיליארד ש"ח, שפורסם על ידי נת"ע נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ לתכנון וביצוע המערכות השונות בקו האדום של הרכבת הקלה במטרופולין תל אביב-יפו.

בפסק דין ארוך ומנומק, דחה בית המשפט המחוזי (כב' השופט אליהו בכר) את הטענות בעתירה כי נפל פגם של ניגוד עניינים פסול וכי ההצעה הזוכה אינה עומדת בתנאי סף של המכרז, תוך שהוא מקבל, בין היתר, את הטענות כי העתירה הוגשה בשיהוי ובהעדר ניקיון כפיים.

החברות יוצגו ע"י עוה"ד עופר צור, אלי כהן, איציק לזר ועומר רזין.

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור