03 ביולי 2019

גורניצקי ייצגו את דן חברה לתחבורה ציבורית בתגובה לצו מניעה שהוגש כנגדה נגד קיום אסיפה כללית מיוחדת.

גורניצקי ייצגו את דן חברה לתחבורה ציבורית בבקשה שהוגשה כנגדה לבית המשפט הכלכלי בת"א על ידי קבוצת בעלי מניות המחזיקה כ- 4% ממניות החברה, ועניינה במתן צו מניעה נגד קיום אסיפה כללית מיוחדת של החברה, בטענה שעל סדר יום האסיפה יידון מינוי הדירקטורים הנוכחיים לכהונה נוספת, שמונה חודשים לפני תום כהונתם, וזאת כביכול בניגוד להוראות תקנון החברה.תגובתנו הוגשה בתוך פחות מ-24 שעות וזמן קצר לאחר מכן התקיים דיון בפני כב' השופט אלטוביה.
במהלך הדיון קיבל בית המשפט את טענת גורניצקי לפיה אין מניעה למינוי הדירקטורים לכהונה נוספת במועד זה. בהתאם לכך הן הבקשה והן התביעה נמחקו, וכן נפסק כי ככל שתוגש בשש השנים הקרובות בקשה שתכלול אילו מבין הטענות שנטענו על ידי המבקשים, יישאו המבקשים בהוצאות בסך של 100,000 ₪.

דן חברה לתחבורה ציבורית יוצגה ע"י השותפים עופר צור, כפיר ידגר, עופר פליישר, אורי הלר, ועוה"ד עידן זוהר ואילונה לרנר.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור