25 במרץ 2018

גורניצקי ייצגו את בנק הפועלים בבקשה לאישור תובענה כייצוגית בסך מצטבר של למעלה מ-10 מיליארד ₪.

גורניצקי ייצגו את בנק הפועלים בבקשה לאישור תובענה כייצוגית – שהוגשה גם כנגד חמישה בנקים נוספים, בסך מצטבר של למעלה מ-10 מיליארד ₪ – ושעניינה בטענה לפיה שערי המט"ח המשמשים לפעולות בנקאיות (כדוגמת פעולת המרת מטבע ישראלי למטבע חוץ ולהיפך) מגלמים בתוכם "מרווח" שהוא כביכול "עמלה סמויה". כך, לפי הטענה, הבנק גבה מלקוחותיו "עמלת ייקור" או "עמלת הפחתה" במסגרת פעולות במט"ח, וזאת – בנוסף ל-"עמלת חליפין" המוסדרת בתעריפון הבנק.

במסגרת בקשת האישור נטען כי העמלות כאמור נגבו שלא כדין, ללא גילוי נאות ללקוחות ותוך שימוש במונחים מטעים לכאורה. לאחר הליך ארוך ביום 1.3.2018 ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב בו התקבלה עמדת הבנק, נדחתה הבקשה לאישור בכללותה והושתו על המבקש הוצאות משפט בסכום משמעותי.

בנק הפועלים יוצג ע"י פנחס רובין (ראש המשרד) ועופר פליישר (שותף) יחד עם עוה"ד אהוד כצנלסון וליאור שרעבי.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור