16 בדצמבר 2018

גורניצקי ייצגו את קבוצת ויתניה בע"מ בעסקה להשכרת מגדל בן 17 קומות ברמת החייל לחברת טבע.

גורניצקי ייצגו את קבוצת ויתניה בע"מ בעסקה להשכרת מגדל בן 17 קומות (כ- 19,600 מ"ר) ברמת החייל בתל אביב לחברת טבע לתקופה של 12.5 שנים עם אפשרויות להארכתה עד 25 שנים.

דמי שכירות נקבעו על סך כולל של כ- 26.7 מיליון ₪ לשנה, כאשר הסכום אמור להתעדכן במהלך השכירות והארכותיה בהתאם לאבני דרך שנקבעו. המגדל מצוי בשלבי בניה מתקדמים ובנייתו צפויה להסתיים בחודשים הקרובים.

העסקה נחתמה לאחר מו"מ אינטנסיבי שדרש התאמה של הבניין לצרכיה השונים של חברת טבע ברמת גמר מלא.

קבוצת ויתניה יוצגה על ידי עו"ד איל מרום, עו"ד ליאור ולוי ועו"ד ליאור גרינבלט.

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור