29 באוקטובר 2017

גורניצקי מייצגים את ספיר ד.ן קמעונאות בע"מ בתובענה ייצוגית שהוגשה כנגד מספר רשתות שיווק.

גורניצקי ייצגו את ספיר ד.ן בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה כנגדה (וכן כנגד שופרסל, רמי לוי וקו-אופ), במסגרתה נטען כי המשיבות הפרו את הוראות הדין כאשר הובילו משלוחים ללקוחותיהם שלא באמצעות רכבים הכוללים אמצעי קירור.
לאחר קבלת עמדת משרד הבריאות, הסכימו הצדדים כי בית המשפט יכריע קודם בשאלה המשפטית – האם לפי הדינים שהוצגו במסגרת בקשת האישור חלה חובה להוביל משלוחים באמצעות משאיות קירור.

בית המשפט קיבל את עמדת המשיבות, וקבע כי הדינים אליהם הפנתה בקשת האישור אינם רלוונטיים שכן הם עוסקים במערך ההובלה עד לסניף הקמעונאי ולא בהובלת משלוח מהקמעונאי לצרכן.
עוד התקבלה עמדתנו, כי גם משרד הבריאות הודה שאין כיום דינים המסדירים הובלת מוצרים מהקמעונאי לצרכן ולכן המשרד עובד על הסדרת הנושא.

לפיכך, נקבע כי אין חובה בדין, החלה על קמעונאים ועל המשיבות בפרט, להוביל משלוחים לצרכנים באמצעות משאיות קירור.

את ספיר ד.ן ייצגו נועם רונן (שותף) ונמרוד סביל (עו"ד)

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור