13 באוקטובר 2016

דניאל פסרמן (שותף) ודניאל סקאלד במאמר לבלומברג.

דניאל פסרמן (שותף) ודניאל סקאלד במאמר לבלומברג על החוזר המקצועי שפרסמה רשות המיסים המתייחס למיסוי פעילות חברות זרות באמצעות האינטרנט בישראל.

לקריאה נוספת (אנגלית)

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור