30 באוגוסט 2020

משרדנו ייצג את חברת גולן טלקום, חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1970) ומר גיל שרון בעסקה למכירת מלוא מניות גולן טלקום לסלקום תמורת כ-648 מיליון ש"ח .

משרדנו ייצג את חברת גולן טלקום, חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1970) ומר גיל שרון בעסקה למכירת מלוא מניות גולן טלקום לסלקום. התמורה בעסקה (בתוספת דיבידנד שחולק ימים לפני השלמתה) עומדת על כ- 648 מיליון ש"ח.

התנאים המתלים לעסקה כללו את קבלת אישוריהם של משרד התקשורת והממונה על התחרות.
משרדנו ליווה את גולן טלקום ובעלי מניותיה כבר בשנת 2017, אז נרכשה ע"י חברת אלקטרה, והן בשנה הקודמת לכך, בניסיון החברה (שבזמנו לא הושלם) להתמזג עם סלקום.

ייצגו השותפים חיים פרידלנד, ליאור פורת (שותף מנהל), אורי יצחק, אסף אבטובי, ביחד עם עוה"ד הבכירה יעל קלינמן ועוה"ד שרון ריינגריץ.
היבטי רגולציה ותקשורת: עוה"ד ענת שנור ועו"ד יהונתן שימן
הגבלים עסקיים: השותף אבנר פינקלשטיין ביחד עם עוה"ד נעה שוויצר
היבטי מיסוי: עוה"ד דניאל סקלאד ועו"ד ניר מוזס
שוק ההון: עו"ד איתמר בן יהודה
דיני עבודה: השותף מיכאל איילון ביחד עם עוה"ד ג'ואנה ינובסקי

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור