10 בינואר 2021

הנפקת ה-IPO הראשונה שהושלמה בשנת 2021.

משרדנו ייצג את חברת פלנטארק ביו בע"מ בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) של מניות וכתבי אופציה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. הנפקה זו הינה הנפקת ה-IPO הראשונה שהושלמה בשנת 2021, והיא זכתה לביקושי יתר במסגרת המכרז לציבור, באופן המשקף שווי חברה של כ-60 מיליון ש"ח לאחר ההנפקה. החברה הינה חברת מחקר ופיתוח אשר החלה לפעול בשנת 2014 בענף האגרוטק, על רקע פיתוח טכנולוגיה ייחודית וחדשנית על ידה, ועוסקת בתחום איתור גנים ורכיבים ביולוגיים לשיפור תכונות בצמחים מגוונים, המיועדים בעיקר לשימוש בתעשיית החקלאות. חזון החברה הינו להימנות על החברות המובילות בעולם בתחומה, בין היתר, בזכות הטכנולוגיה הייחודית שפיתחה.
ייצגו:  השותף יאיר שילוני, ביחד עם עוה"ד הבכיר איתמר בן יהודה ועו"ד גיל פלקוביץ.
סייעו בהיבטי מס: עו"ד לילך שמיר ועו"ד ניר מוזס.
סייעה בהיבטים מסחריים: עו"ד עופרי פרקש.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור