26 בפברואר 2019

גורניצקי ייצגו את קרן ורבורג פינקוס בעסקת הרכישה התקדימית של לאומי קארד.

הושלמה "עסקת לאומי קארד", במסגרתה רכשה קרן ורבורג פינקוס העולמית את לאומי קארד מידי בנק לאומי וקבוצת עזריאלי, תמורת סכום כולל של 2.5 מיליארד ₪. 

משרד גורניצקי ייצג את קרן ורבורג פינקוס בעסקה הראשונה המיישמת בשוק הישראלי את רפורמת שטרום להפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים.

בעסקה ייחודית זו, אשר לה השלכות נרחבות על המשק, ליווה משרדנו את כניסתה של קרן פרייבט אקוויטי בינלאומית מובילה לשוק האשראי הישראלי. בתוך כך, הוביל משרדנו את השלמתה של עסקה בעלת היבטים מסחריים מורכבים לצד היבטים רגולטוריים חדשניים.

כך, לצד השלמת עסקת הרכישה עצמה הושלמו במקביל שתי עסקאות משמעותיות נוספות: האחת, עסקה במסגרתה רכשו חברות מקבוצות כלל, מנורה ואלייד חלקים בחברה הישראלית שהוקמה לביצוע הרכישה והצטרפו כמשקיעי מיעוט לצד ורבורג פינקוס (בהתאם להסדרים שנחתמו בין בעלי מניות אלה). השניה, עסקת מימון עם סינדיקציית מלווים של הראל, מנורה והפניקס, אשר העמידה מימון לרכישה בסכום כולל של 1.1 מיליארד ₪.

משרד גורניצקי היווה עמוד תווך מרכזי וליווה את המו"מ לחתימתה ולהשלמתה. בנוסף משרדנו הוביל את שיתוף הפעולה עם בנק ישראל וההליכים הרגולטורים אשר אפשרו את השלמת העסקה ובכלל זאת, ההליכים לקבלת ההיתרים הנדרשים לשליטה בלאומי קארד ומימון העסקה, היבטים הקשורים בהפרדת לאומי קארד מקבוצת לאומי, אישור הדירקטוריון החדש וסוגיות רבות נוספות ותקדימיות.

קרן ורבורג פינקוס יוצגה ע"י השותפה אלית אלקון יחד עם עוה"ד אלון פלד.

סייעו בליווי המו"מ מול מנורה, כלל ואלייד השותף אורי יצחק, יחד עם עוה"ד קובי שטרית ודיויד צ'סטר.

סייעו בהיבטי מס ותגמול בכירים השותפים גיל גריידי, נורית טראוריק ואורי הלר, יחד עם עוה"ד נטע פלד ולורה טל הדר.

סייעו בהיבטי דיני עבודה השותף מיכאל איילון יחד עם עוה"ד ג'ואנה ינובסקי ושגיא פדוראנו.

סייעו בהיבטי ניירות ערך השותפה שרון ורקר-שגיא יחד עם עוה"ד אלון שצ'רנסקי ושרון שטראוס.

סייע בהיבטי הגבלים עסקיים השותף אבנר פינקלשטיין.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור