04 בספטמבר 2018

כחומר ביד הכותב – מאמר לבטאון לשכת רו"ח על הכרעת בית המשפט השלום בפרשת עמבר.

בפסיקה עדכנית, נתן בית המשפט גיבוי לביטול חד-צדדי של הסכם בידי פקיד השומה, ועורר פעם נוספת את סוגיית הרגישות והזהירות הנדרשת בחתימה על הסכמי שומה.
דניאל פסרמן (רו"ח), ראש תחום מסים, שלמה אביעד זידר (שותף), ועו"ד דליה קרצברון (רו"ח), במאמר לבטאון לשכת רו"ח על הכרעת בית המשפט השלום בפרשת עמבר.

לקריאה נוספת:

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור