07 בנובמבר 2017

מזכר לקוחות בנושא העברת כספים לחו"ל ללא חבות ניכוי מס במקור.

דניאל פסרמן (רו"ח), ראש תחום מיסים, ועו"ד (רו"ח) דניאל סקאלד, במזכר לקוחות בנושא העברת כספים לחו"ל ללא חבות ניכוי מס במקור.

לקריאה נוספת (אנגלית)

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור