22 בנובמבר 2018

עדכון לקוחות: פסק דין חדשני בעניין מכירת מניות בחברה זרה המוחזקת על-ידי חברה ישראלית.

השותפים דניאל פסרמן (רו"ח), ראש תחום מיסים במשרדנו, ושלמה אביעד זידר, בעדכון לקוחות המתייחס לפסק דין חדשני בעניין מכירת מניות בחברה זרה המוחזקת על-ידי חברה ישראלית.

משרדנו ייצג את החברה הנישומה ובית המשפט אימץ את עמדת החברה לפיה יש להתחשב בחישוב המס ב"רווחים ראויים לחלוקה" בחברה הזרה, ששולם עליהם מס חברות בחו"ל ולא להטיל בגינם מס נוסף בישראל.

לקריאה נוספת (באנגלית):

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור