28 במרץ 2018

עדכון לקוחות בנוגע לחקיקת חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) הקובע כי הוצאות שנגרמו בגין הנפקת מניות בבורסה בתל אביב החל מיום 1 ינואר 2018 יותרו בניכוי.

עו"ד (רו"ח) דניאל פסרמן, ראש תחום מסים במשרדנו ועו"ד (רו"ח) ענבר ברק-בילו בעדכון לקוחות בנוגע לחקיקת חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) הקובע כי הוצאות שנגרמו בגין הנפקת מניות בבורסה בתל אביב החל מיום 1 ינואר 2018 יותרו בניכוי.

לקריאה נוספת (אנגלית)

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור