11 במרץ 2018

עו"ד (רו"ח) דניאל פסרמן, ראש תחום מסים ועו"ד (רו"ח) ענבר ברק-בילו במזכר לקוחות בנוגע לטופס "הצהרת תושבות" שפרסמה אך לאחרונה רשות המסים (טופס 1348).

עו"ד (רו"ח) דניאל פסרמן, ראש תחום מיסים ועו"ד (רו"ח) ענבר ברק-בילו במזכר לקוחות בנוגע לטופס "הצהרת תושבות" שפרסמה אך לאחרונה רשות המסים (טופס 1348). על פי הוראות הדין, נישום העומד באחת החזקות המספריות להגדרת "תושב ישראל" אך טוען כי אינו תושב ישראל חייב בדיווח לרשות המסים. הטופס מפרט את העובדות והפרטים שיש לדווח בהקשר זה.

לקריאה נוספת (אנגלית)

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור