05 בפברואר 2019

עו"ד אסף הראל (שותף) ועו"ד יחיאל ציפורי בעדכון לקוחות בדבר החמרת מדיניות האכיפה של הרשות להגנת הפרטיות.

עו"ד אסף הראל (שותף) ועו"ד יחיאל ציפורי בעדכון לקוחות הסוקר את הבהרת הרשות להגנת הפרטיות על החמרת מדיניות האכיפה בקשר עם אירועי אבטחת מידע חמורים.

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור