19 במרץ 2020

עדכון לקוחות: עמידה בתקנות הגנת הפרטיות ביחס לעבודה מרחוק בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה עוברות חברות וארגונים רבים במשק לשיטת עבודה מרחוק/עבודה מהבית על מנת לשמור על מהלך העסקים. פתרון זה עלול לחשוף את החברות והארגונים לסיכוני סייבר ולחשיפה ביחס לעמידה בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017.

אסף הראל, שותף המוביל את תחום הסייבר והגנת הפרטיות, יחד עם עוה"ד אסתר שכטר סוקרים בעדכון לקוחות זה את החובות העיקריות החלות, מכח התקנות, בקשר עם עבודה מרחוק.

להמשך קריאה

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור